Vés al contingut

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, amb darrera actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Ema2 Potenciem Equips (nom comercial), informa que és titular dels llocs web: www.ema2equip.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la mencionada Llei, notifica les següents dades: NIF/CIF: Marta Tarrida: 38151328D i Mònica Jal: 38510365Q. Adreça: Marta Tarrida: C/Joan Llampallas, 11 08320. El Masnou. Mònica Jal: C/ França 38, 08024 Barcelona. Telèfon: Marta Tarrida: 654696972 i Mònica Jal: 636769989. Correu electrònic: hola@ema2equip.com.

1- USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat d’Ema2 Potenciem Equips, atorga la condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina web d’Ema2 Potenciem Equips, totes les condicions d’ús que s’estableixen sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text. La pàgina web d’Ema2 Potenciem Equips, proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’usuari en els formularis de registre i contacte d’Ema2 Potenciem Equips, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web. L’ús de la informació, serveis i dades oferts per, Ema2 Potenciem Equips no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària de la web pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privadesa.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies d’aquesta web.

2- NEWSLETTER:

Ema2 Potenciem Equips, disposa d’una Newsletter per a la promoció i informació dels nostres serveis als nostres clients i usuaris que ho desitgin, els quals hauran de subscriure’s al formulari que disposem a la web i registrar-se mitjançant el seu correu electrònic i acceptar les Condicions d’Ús i Privadesa de la nostra web. Aquest servei utilitza les solucions tecnològiques d’Ema2 Potenciem Equips. En aquest sentit, mitjançant l’acceptació explícita de les Condicions d’ús i Privadesa, l’usuari accepta que les seves dades siguin tractades per a aquest servei d’informació.

1- POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXCEPCIONS DE RESPONSABILITAT

Ema2 Potenciem Equips no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. A més, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços d’aquesta web.
Ema2 Potenciem Equips declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Ema2 Potenciem Equips no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.
Ema2 Potenciem Equips no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que es derivin de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’accés al lloc web www.ema2equip.com no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció, desinfecció i protecció de programes informàtics perjudicials. Ema2 Potenciem Equips no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest portal web.

2- PUBLICITAT

El lloc web www.ema2equip.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material enviat per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Ema2 Potenciem Equips no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquest lloc web.

3- MODIFICACIONS

Ema2 Potenciem Equips es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant en quant als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionari, a Ema2 Potenciem Equips.
Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996, última actualització, 30/03/2023.
Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Ema2 Potenciem Equips. Així mateix, Ema2 Potenciem Equips es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut dels seus llocs web i continguts o pel incompliment d’aquestes condicions.

5- ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre els usuaris i Ema2 Potenciem Equips es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Ema2 Potenciem Equips, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de MATARÓ.

6- RESERVA DE COOKIES

Ema2 Potenciem Equips utilitza cookiesi altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació mentre navegues. Aquestes tecnologies poden servir per a finalitats diverses, com reconèixer un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació de la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, Ema2 Potenciem Equips informa que les cookeis s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
La informació de la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookiesromandran actives en el terminal de l’usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemin. Per això es va modificar l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de l’AEPD.
La darrera Guia sobre l’ús de cookies de l’AEPD de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), que recull les accions d’acceptar o rebutjar les cookies, totes dues accions han d’estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les o acceptar-les, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur.

7- POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix el RGPD-UE-2016/679, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, amb l’última actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, Ema2 Potenciem Equips informa als usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l’entitat mitjançant els formularis de registre o contacte a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients del web sense el seu consentiment.
Consentiment del menor: Segons l’article 6 apartat f, i l’article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals en el seu article 84, (protecció dels menors a Internet), exposen que quan l’interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, aquest tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment explícit dels seus pares o tutors; per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic adreçat a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà lícit el seu consentiment.
Consentiment dels interessats: D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, i pel RGPD-UE-2016/679, articles, 5, 6, 7 i 13, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment el concedirà, o no, mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat en el citat check o Botó, al peu del formulari de registre i/o contacte. Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de Ema2 Potenciem Equips amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. A més, Ema2 Potenciem Equips informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservin les dades personals, rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar les que siguin inexactes o incomplertes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no es porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que s’eliminin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web per tal de poder-les transmetre a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador d’aquesta web o al seu Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@grupqualia.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat. Els interessats podran presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.
L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis del nostre web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari de registre o contacte.

POLÍTICA DE COOKIES

En atenció a la Guia sobre l’ús de les cookies aprovada al mes de juliol de 2023, de l’AEPD i amb els criteris del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), pel RGPD- UE-2016/679, la LOPDGDD-3/2018, i la LSSI-CE-34/2002, amb l’actualització de 09/05/2023, sol·licitarem el seu consentiment per a l’ús de cookies a la nostra web.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies són petits fitxers de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s’utilitzen per enregistrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests fitxers es guarden en el dispositiu de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com l’idioma seleccionat, dades d’accés o personalització de la pàgina web o de l’App. Les cookies o dispositius d’emmagatzematge han estat tradicionalment associats a les pàgines web. No obstant això, aquests són actualment utilitzats tant en pàgines web com en altres tipus de plataformes i aplicacions (per exemple, les Apps per a telèfons intel·ligents i tauletes). Les cookies també poden ser utilitzades per enregistrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web/App ha accedit, o si ha utilitzat un “banner” publicitari per arribar. Els serveis de la societat de la informació poden ser prestats per l’editor a través d’una plataforma, aplicació informàtica o un lloc web/App al qual accedeix l’usuari des del seu equip terminal.

1- PER QUÈ UTILITZEM COOKIES?

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar l’ús del lloc web i mostrar publicitat amb les preferències sobre la base d’un perfil elaborat a partir dels hàbits de navegació de l’usuari. Ema2 Potenciem Equips, utilitza cookies Tècniques i Analítiques per al nostre lloc web que li permetran utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, Ema2 Potenciem Equips, utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús del web. Aquestes s’utilitzen per millorar el servei a l’usuari mesurant l’ús i el rendiment del web, per optimitzar-lo i personalitzar-lo.
Galeta de Google, ANALYTICS: Google ANALYTICS és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre les pàgines del web consultada, a quina hora, quin navegador web, etc. Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc.

2- QUIN ÚS DONEM ALS DIFERENTS TIPUS DE COOKIES?

Segons la seva finalitat:

Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat i compartir continguts.

Cookies de preferències o personalització: Són les que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la dels altres usuaris, com, per exemple, l’idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l’usuari realitza una cerca, l’aspecte o contingut del servei en funció del tipus de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisi o mesura (analytics): Són les que permeten al responsable d’aquestes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web o App a les quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en la mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Cookies publicitàries/de publicitat: Són les que, tractades per l’administrador de l’App o per tercers, ens permeten analitzar els seus hàbits de navegació a Internet perquè puguem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació. Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Són les que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Tipus de cookies segons el termini de temps que romandran actives:

Cookies de sessió: Són aquelles dissenyades per recavar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web/App. S’acostumen a utilitzar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits) i desapareixen en finalitzar la sessió.

Cookeis persistents: Són les que les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys. A aquest respecte cal valorar específicament si és necessària la utilització de cookies persistents, ja que els riscos per a la privadesa podrien reduir-se mitjançant la utilització de cookies de sessió. En tot cas, quan s’instal·lin cookies persistents, es recomana reduir al mínim necessari la seva durada temporal atenent a la finalitat del seu ús.

Les obligacions legals imposades per la normativa són dues, l’obligació de transparència i l’obligació d’obtenció del consentiment explícit de l’usuari del lloc Web.

D’acord amb la naturalesa de la seva activitat empresarial, el model de negoci que desenvolupen i l’abast de la seva responsabilitat, es recomana dur a terme una revisió de les cookies que s’utilitzen, bé internament, bé amb l’assessorament d’entitats especialitzades.

Aquesta revisió tindrà com a objectiu identificar les cookies que s’estan utilitzant, analitzant si són cookies pròpies o de tercers, de sessió o persistents, i concretant la seva funció per poder decidir si les mateixes es troben o no en l’àmbit d’aplicació de l’article 22.2. Tenint en compte els possibles canvis que es poden produir en la gestió i ús de les cookies, és recomanable realitzar periòdicament aquesta revisió per tal d’actualitzar la informació disponible sobre aquestes cookies. En tot cas, es recorda la conveniència que les solucions que s’implementin per donar compliment a les obligacions de l’art. 22.2 de la LSSI han de ser tecnològicament neutres i que, per tant, han de ser solucions que la majoria de navegadors reconeguin.

3– ENLLAÇ PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LES COOKIES:

És consellable que la informació exposada a través de la qual gestiona les cookies (incloent com revocar el consentiment i eliminar les cookies) estigui a la seva disposició de forma accessible i permanent en tot moment a través de la pàgina web, aplicació o servei en línia de què es tracti. A aquests efectes, i sense perjudici d’altres solucions que es puguin adoptar, es considerarà que es compleix aquest requisit quan el sistema de gestió de les cookies (panell de configuració o un CMP, que permet als propietaris dels llocs web o App obtenir, gestionar i difondre el consentiment dels consumidors) i que estigui integrat en la pròpia política de cookies o quan s’inclogui en aquesta política un enllaç que porti directament al sistema de gestió o panell de configuració. Aquestes cookies, han de complir amb el RGPD-UE-2016/679, la, LOPDGDD-3/2018, la normativa de la LSSI-CE-34/2002, modificada el 09/05/2023, i la GUIA sobre l’ús de les cookies de juliol de 2023, de l’AEPD amb criteris de la CEPD.

PER QUÈ NECESSITEM EL SEU CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER UTILITZAR-LES LES COOKIES?

La Guia de l’AEPD de juliol de 2023, amb l’aportació d’informació i criteris del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), el RGPD-UE-2016/679, articles.5, 6, 7 i 13, i la LOPDGDD-3/2018, article, 6, ha d’interpretar-se en el sentit que el consentiment únicament serà vàlid quan sigui explícit. Consentiment usuari: Amb l’acceptació mitjançant un “Check o Botó” amb la paraula accepto l’usuari d’aquesta web, dóna el seu consentiment explícit al tractament de les seves dades i informació aportada mitjançant les cookies al seu dispositiu.

Amb un “Check o Botó” de rebutjar per part de l’usuari, rebutja les cookies llevat d’aquelles que estiguin exemptes de l’obligació d’obtenir un consentiment, com les pròpies o les de sessió.

Un “Check o Botó” de més informació, que podrà accedir a aquesta Política de Cookies.

Consentiment del menor: El RGPD-UE-2016/679, en l’article 8, exposa, condicions aplicables al consentiment del nen en relació amb els serveis de la societat de la informació.

1- Quan s’apliqui l’article 6, apartat 1, lletra a), en relació amb l’oferta directa a nens de serveis de la societat de la informació, el tractament de les dades personals d’un nen es considerarà lícit quan tingui com a mínim 16 anys. Si el nen és menor de 16 anys, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o autoritzar el titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, i només en la mesura que es va donar o autoritzar.

2- El responsable del tractament farà esforços raonables per verificar en aquests casos que el consentiment va ser donat o autoritzat pel titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, tenint en compte la tecnologia disponible.

Si decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que s’enregistri aquesta informació al seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

· Configuració de cookies de Firefox.
· Configuració de cookies de Google Chrome.
· Configuració de cookies de Safari.

Aquests navegadors estan sotmesos a canvis o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troba generalment en el menú d’Opcions, a la secció de «Privadesa». (Si us plau, consulteu l’ajuda del seu navegador per a més informació.)

ON PUC OBTENIR MÉS INFORMACIÓ?

Podeu trobar més informació sobre cookies a: www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.

Aquestes clàusules han estat elaborades per GRUP QUALIA, pel que se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè pugui exposar-lo al seu lloc web.