Entrevistes que ens han realitzat sobre els nostres serveis:

EL PER QUÈ D’UN PROCÉS D’EQUIPS?

Tal i com ens passa com a individus, els equips necessiten treballar des d’una coherència interna per obtenir i, sobretot, mantenir uns bons resultats:

Com explica James Clear al seu llibre “Hábitos atómicos”, moltes vegades es dóna la situació que allò que pensàvem que passaria, no passa de la manera que havíem imaginat, generant una pèrdua de temps, recursos i una sensació de decepció i frustració associats.

Per aconseguir una ‘identitat grupal’, necessitem madurar com a equip. Tots els equips (parelles, grups de treball o qualsevol grup de persones amb un propòsit en comú) passen per unes etapes de desenvolupament. Aquestes, succeeixen de forma natural, però moltes vegades es donen estancaments, provocant situacions que es queden sense resoldre, amb assumptes pendents entre els membres de l’equip. Aquestes situacions fan que es donin conflictes encoberts que, si no són resolts, comprometen els resultats que busquem.

També afecten la retenció del talent, ja que a part de les recompenses de recursos i temps, el clima que es respira a l’equip és un factor clau perquè els seus membres sentin la pertinença i hi vulguin romandre.

Com veieu a la imatge, podem veure de forma gràfica les etapes maduratives d’un equip, com si fos un tren que passa per estacions de maduresa, i amb els descarrilaments propis de cada fase (mètode SIKKHONA, del qual estem certificades):

Moltes vegades, cal acompanyar aquests equips, perquè creixin com a grup, treballant els estancaments, i es puguin convertir en equips d’alt rendiment de manera sostenible en el temps.

Disposem de diverses eines i models per acompanyar-los, amb la possibilitat de fer un diagnòstic inicial (validat per la Universitat Autònoma de Barcelona) per veure on és l’equip des de la mirada dels seus propis membres (de manera anònima).

Algunes empreses amb les que col·laborem:

CONTACTA’NS

Pots escriure’ns a través del formulari o trucant-nos al telèfon 636 769 989 o per o

o també pots escriure’ns a: hola@ema2equip.com