PÍNDOLES DE

RECUPERACIÓ

Servei Express de Recuperació de l’Equip.

DESCRIPCIÓ

Una píndola és un servei acotat en el temps que pot tenir format de formació o de dinàmica vivencial. Està pensada per posar el focus en un aspecte concret que es necessita treballar dins de l’equip, per millorar en eficàcia i eficiència. Cada activitat acaba amb uns compromisos per part de l’equip.

TEMES

Toxines.

Reunions.

Comunicació.

Adaptació al canvi.

Resolució de conflictes.

Intel·ligència emocional relacional.

Aliança en la forma de treballar.

Valors.

TEMPS

Entre 1,5 i 2 hores.

QUÈ GUANYEU?

– Generar espais de retrobament, distensió i connexió dins l’equip.

– Trencar dinàmiques de “mal rotllo” en el treball en els equips.

– Connectar les persones que s’han d’entendre per treballar, de manera que seran més eficients en la feina.

– Generar més espais de consciència comunicativa i per tant persones més preparades per treballar en equip.

FORMAT

Presencial o online.