PROCÉS

Acompanyament en la transformació profunda de l’equip.

DESCRIPCIÓ

El procés és un seguiment de la transformació de l’equip que dura uns mesos. Acompanyem l’equip en la presa de consciència de les seves fortaleses i àrees de millora, fomentant la seva implicació i intenció en la millora.

La seva durada pot variar entre 3 i 6 mesos segons la freqüència de les trobades i els objectius que es vulguin treballar. Totes les sessions tenen una metodologia dinàmica i vivencial.

En el procés l’equip va adquirint compromisos que es van implantant per part de l’equip entre les sessions.

TEMES

Toxines.

Comunicació.

Alineament de l’equip.

Adaptació al canvi.

Constel·lació de l’equip.

Resolució de conflictes.

Intel·ligència emocional relacional.

Aliança en la forma de treballar.

Valors.

Canvi de mite.

Apropant la visió .

Millora de l’empatia.

Escoltant totes les veus.

TEMPS

De 3 a 6 mesos, freqüència a convenir.

QUÈ GUANYEU?

– Maximitzar l’eficiència en la gestió interna.

– Establir marcs segurs en la comunicació i relació dins els equips.

– Garantir equips productius. Potenciar l’eficiència i eficàcia dels equips gràcies a l’estil de comunicació que s’estableix.

– Millorar el rendiment del equips a través de l’estil de relació que estableixen.

FORMAT

Presencial o online.