WORKSHOP

Aprofundiment en la relació: treball transversal de diferents aspectes relacionals.

DESCRIPCIÓ

El Workshop és un servei intensiu d’un dia per aprofundir en un o dos temes. Les dinàmiques són vivèncials i potenciem la interacció dels participants. Acaba amb conclusions per part de l’equip, d’acord al que s’ha après i experimentat.

TEMES

Toxines.

Comunicació.

Alineament de l’equip.

Adaptació al canvi.

Constel·lació de l’equip.

Resolució de conflictes.

Intel·ligència emocional relacional.

Aliança en la forma de treballar.

Valors.

Canvi de mite.

Visió: apropant postures.

TEMPS

Entre 3 i 8 hores.

QUÈ GUANYEU?

– Desenvolupar equips productius.

– Guanyar en confiança i relació dins els equips.

– Fomentar l’evolució dels equips, fer-los créixer.

– Identificar les àrees de fortalesa i de millora.

– Preveure situacions de fuga de talent i conflictes en els equips.

FORMAT

Presencial o online.